OCW Açık dersler Türkiye’de yayınlanmaya başlanacak

Türkiye Bilimler Akademisi, Massachusetts Institute of Technology’de (MlT) 2000 yılından beri yürütülmekte olan Açık Ders Malzemeleri Projesi’nin Türkiye’de de uygulanması için harekete geçti. Sadece Amerika değil, Çin, Japonya, Fransa, Hollanda, Hindistan, Vietnam ve Tayland ile İspanyolca konuşulan ülkelerde benzer şekillerde uygulanan Açık Ders Malzemeleri Projesi konusunda üniversitelere aracılık yapan Akademi, konuya ilgi gösteren 24 üniversite, YÖK, DPT ile TÜBİTAK-ULAKBİM temsilcilerini buluşturdu.

http://uadmk.ulakbim.gov.tr/prj_hakkinda.htm

Toplantının sonunda bir çalışma grubu oluşturuldu ve şu kararlar alındı:

  • MIT Açık Ders Malzemeleri Projesi ışığında gerekli girişimlerin yapılıp bu kaynağın Türkçe olarak Türk üniversite toplumuna kazandırılması;
  • Projeyi gerçekleştirmek için, üniversitelerimizin kendi aralarında bir konsorsiyum oluşturmaları;
  • TÜBİTAK-ULAKBİM’in bu girişime altyapı ve hizmet desteği vermesi gereği;
  • TÜBA’nın, bu oluşumun gerekli aşamalarında destek vermesi.

23 Mart 2007’de TÜBA’nın Ankara’daki hizmet binasında biraraya gelen üniversite ve diğer kurum yetkililerine proje hakkında bilgi verildi ve projenin Türkiye’de yüksek öğretim sistemine yapacağı katkılar tartışıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Açık Ders Malzemeleri sitesinde farklı bölümlerden 21 dersi sunmaktadır. http://ocw.metu.edu.tr/

Kurların listesi : http://ocw.metu.edu.tr/courselist

Ankara Üniversitesi, Açık Ders Malzemeleri sitesinde farklı bölümlerden 8 dersi sunmaktadır. http://ocw.ankara.edu.tr:81/eduCommons/