OCW Açık dersler Türkiye’de yayınlanmaya başlanacak

Türkiye Bilimler Akademisi, Massachusetts Institute of Technology’de (MlT) 2000 yılından beri yürütülmekte olan Açık Ders Malzemeleri Projesi’nin Türkiye’de de uygulanması için harekete geçti. Sadece Amerika değil, Çin, Japonya, Fransa, Hollanda, Hindistan, Vietnam ve Tayland ile İspanyolca konuşulan ülkelerde benzer şekillerde uygulanan Açık Ders Malzemeleri Projesi konusunda üniversitelere aracılık yapan Akademi, konuya ilgi gösteren 24 üniversite, YÖK, DPT ile TÜBİTAK-ULAKBİM temsilcilerini buluşturdu.

http://uadmk.ulakbim.gov.tr/prj_hakkinda.htm

Toplantının sonunda bir çalışma grubu oluşturuldu ve şu kararlar alındı:

 • MIT Açık Ders Malzemeleri Projesi ışığında gerekli girişimlerin yapılıp bu kaynağın Türkçe olarak Türk üniversite toplumuna kazandırılması;
 • Projeyi gerçekleştirmek için, üniversitelerimizin kendi aralarında bir konsorsiyum oluşturmaları;
 • TÜBİTAK-ULAKBİM’in bu girişime altyapı ve hizmet desteği vermesi gereği;
 • TÜBA’nın, bu oluşumun gerekli aşamalarında destek vermesi.

23 Mart 2007’de TÜBA’nın Ankara’daki hizmet binasında biraraya gelen üniversite ve diğer kurum yetkililerine proje hakkında bilgi verildi ve projenin Türkiye’de yüksek öğretim sistemine yapacağı katkılar tartışıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Açık Ders Malzemeleri sitesinde farklı bölümlerden 21 dersi sunmaktadır. http://ocw.metu.edu.tr/

Kurların listesi : http://ocw.metu.edu.tr/courselist

Ankara Üniversitesi, Açık Ders Malzemeleri sitesinde farklı bölümlerden 8 dersi sunmaktadır. http://ocw.ankara.edu.tr:81/eduCommons/

Türkçeden ingilizceye çeviri hizmetini Google çeviri servisi ücretsiz sunuyor

Tamda bugün e-postama ingilizce tercüme işlerini yaptığını söyleyen birisinin attığı e-posta gelmişti ki haber sitelerinde google ‘ın çeviri servisinin artık Türkçe’yi de desteklediğini söyleyen haberlere denk geldim.

Hemen denedim, mükemmel değil ama kesinlikle çok kaliteli bir çeviri sunuyor. Böylece çeviri işlemi için mükemmel bir başlangıç noktası oluyor.

Ayrıca Joomla vs. sistemlerin bu tip çeviri sitelerini kullanarak aynı sitenin farklı dillerini de sunan bileşenleri olduğunu düşünürsek bu durumda Türkçe bir sitenin içeriğini hiç zahmetsizce (ama mükemmel olmayacak şekilde) ingilizce dahil 21 farklı dilde kullanıcılara sunmak mümkün görünüyor.

Türkçeden 21 farklı dile çeviri hizmetini Google çeviri servisi ücretsiz sunuyor. Denemek isterseniz aşağıdan herhangi bir dili seçerek bu siteyi farklı dillerde görün.

http://translate.google.com

sitesine girip, çevirmek istediğiniz metni oraya yapıştırarak çeviri işlemini yapabilirsiniz.

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş Dersi Laboratuvar uygulamaları

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş dersinin laboratuvar uygulamaları internet üzerinden moodle ile http://moodle.kou.edu.tr sitesinden üzerinden yapılmaktadır.

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş (Bilgisayar Bölümü) laboratuvar uygulamalarında karşılaştığımız en sık problemler ve çözümlerinden bir kısmı aşağıdaki gibidir :

NOT:
Aşağıdaki çözümler bazı durumlar için doğru olmayabilir fakat en sık
karşılaştığımız problemler ve çözümleri aşağıdaki gibidir.
Örneğin ; expected hatası her zaman bir üst satırda eksik olması ile ilgili olmayabilir.

 • class adı verilirken arada boşluk bulunmaz.
  Örnek
  class Fatura Tutari —-> YANLIŞ
  class FaturaTutari —–> DOĞRU
 • class ismi ile dosya ismi aynı olmalıdır.
  FaturaTutari.java Dosyasındaki class adı class FaturaTutari şeklinde olmalıdır.
 • Oku komutu kullanılırken Oku ‘nun İlk harfi büyük yazılır.
  Kullanım şekli:

Oku.intSayi();

dikkat edilirse ilk harfler büyük yazılmıştır.

 • ; expected Hatası ise ; eksikliğinden kaynaklanan hatadır. dolayısıyla ; karekterinin kullanılması gerektiğini belirtmektedir ve bir üst satır kontrol edilmelidir.
  Örneğin
  bu hatayı 8. satırda verdiyse Compiler 7. satırda eksik olduğu vurgulanmaktadır. 7. satır kontrol edilmelidir.
 • public static void main( String args[] ); —–> YANLIŞ
  Sonunda ; olmaz.
  public static void main( String args[] ) —–> DOĞRU
 • cannot find symbol variable x hatası,
  x isimli bir değişkeni daha önce tanımlaMAdan kullanılmaya çalışılmış.Örneğin :
  x = 5; //YANLIŞ .. x nerede tanımlandı ? tipi nedir ?
  float x = 50f; // DOĞRU x float olarak tanımlandı.
 • variable x might not have been initialized hatası,(ilk değer ataması değişken tanımlandığında yapılmamıştır.)
  değişken
  tanımlaması yapılmış ve değişken tanımlandığında herhangi bir değer
  atanmamış fakat değişkene hiçbir değer ataması yapılmamasına rağmen
  değişken kullanılmaya çalışılmış.
  Örneğin:
  int x;
  int sonuc = x * 2; //YANLIŞ.. neyin iki katını almaya çalışıyorsunuz?x değeri belli değil.
  int x = 5;
  int sonuc = x * 2; //DOĞRU .. x değeri 5 olduğuna göre 5 in karesini al.
 • possible loss of precision (hassasiyet kaybı).
  Değişken tipleri birbirleriyle uyumlu olmalıdır
  ve değişkenlere değer atamada tip uyumluluğu sağlanmalıdır.
  Float bir değer int bir değere atanmaya çalışılırsa bu hata verilir.
  örnek =>
  int x,y;
  short z;
  z=x+y; ====> YANLIŞ ( çünkü z değişkeni short tipinde olduğundan
  yalnız short değişken atanabilir.)int x,y;
  int z;
  z=x+y; ====> DOĞRU ( z değişkenide int tipinde olduğundan atama
  işlemi doğrudur.)
 • Float tanımlamalarda sayılar 10.05 değil 10.05f şeklinde kullanılır.
  Sonundaki f değeri sayının bir float olduğunu gösteriyor.Eğer f koymazsanız bu bir double değerdir.
  float sayi1 = 10,05; ====> YANLIŞ
  float sayi1 = 10.05f; ====> DOĞRU
 • public static void main() ifadesinden sonra { kullanılmalıdır.
 • karakter tanımlamaları ‘a’ şeklinde yapılır.
  “a” ile tanımlanan bir karakter değildir, bir string değerdir. Karakter tanımlamak istiyorsanız ‘ ‘ kullanın.
 • VEYA yazmak istiyorsanız klavyeden Alt GR tuşu ile birlikte < > tuşuna basın. Sonuçta || şunları elde etmelisiniz. // \ gibi ifadeler veya anlamına gelmez.
 • for(i=0;i<100;i++); for döngüsünden sonra ; kullanılmaz.
  Döngünün doğrusu :
  for ( i=0; i<100 ; i++ ) {
  }//for i
  Eğer her bir { parantezin bittiği yere } açıklama olarak komutun başlangıcını yazarsanız yanlışlık yapmanızı engellersiniz.

Örneğin :

do{
for ( i=0; i< 100 ;i++)
{
for ( j=0; j<100 ; j++)
{
System.out.println(i+” “+j+” ” );
}//for j
}//for i
}while( cevap == ‘E’ ||cevap==’e’ );
BU şekilde yazdığınızda hangi for döngüsü nerede bitiyor belli olur.

 • == ifadesi karşılaştırmalarda kullanılır. = ifadesi atamada kullanılır.
  while ( cevap =’e’ ) derseniz cevap değişkenine e değerini atarsınız.Kontrol yapmış olmazsınız.
 • Exception in thread “main” java.util.NoSuchElementException
  at java.util.StringTokenizer.nextToken(StringTokenizer.java:332)
  at Oku.intSayi(Oku.java:19)
  at karsilik.main(karsilik.java:11)

cevap=Oku.charDeger();
ile bir karakter okunur. Fakat klavyeden girilirken enter tuşuna
basılır. Girilen değer cevap değişkenine atanır fakat ENTER tuşu bir
sonraki a=Oku.intSayi(); değerine gider ve hiçbir sayı girilmeden
enter’a basılmış olur. Bu nedenle yukarıdaki hata verilir. Bu hatanın
çözümü için enter tuşunun temizlenmesi gerekir.

moodle, sem, kigem, komek, yeditepe

27 Şubat 2008 Moodle Kurs Yönetim Sisteminin Laboratuvar uygulamalarında sağladığı avantajların anlatıldığı sunum (powerpoint sunumu için tıklayınız)

Burak İNNER, “ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN (MOODLE) ÖRGÜN ÖĞRETİM LABORATUVAR UYGULAMALARINDA KULLANILMASI”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES 2007, 2, 917, (2007) (pdf için tıklayınız.)

Moodle ile ilgili Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar projesi düşünüyorum fakat henüz tam olarak ne yapacağımız belli değil. moodle ile ilgili öğrenci arkadaşlarla birlikte türkçe döküman ve flash animasyon şeklindeki görsel anlatım hazırlık çalışmalarımız devam ediyor.

Yeditepe üniversitesinde 1-2 nisan tarihlerinde Moodle kullanımı ile ilgili seminer vermeyi planlıyoruz.

Komek tüm ilçelerdeki kursların online sınav olmasını istiyormuş. Bu konuda belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Komek’te moodle kullanımını düşünüyorum.

Kigem projesi içinde “yazılım geliştirme uzmanı” isimli bir program açmaya çalışıyordum fakat bu konuda istihdam sağlanması pek mümkün görünmüyor. Önce bir dernek ile irtibata geçip kursu başarı ile tamamlayan öğrencilere istihdam sağlamaları isteniyor. Kaynak vs. gibi konularda istihdam sorunu yok fakat yazılım geliştirme için böyle birşeyi söylemek mümkün değil!

Sürekli eğitim merkezindeki “Java ile Yazılım Geliştirme” Dersi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ders Akıllı sınıflarda sınıf içi eğitim şeklinde verilecektir. Aynı zamanda tüm ders notları, örnek projeler ve ödevler, tartışma formu vs. için http://moodle.kou.edu.tr bir ders kullanılacaktır.